УКРАЇНА

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації

    В.о. директора ПрПЛ 

Коваленко Андрій Іванович

         Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України про виконання регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів та договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, ліцей щорічно проводить формування контингенту учнів виходячи з потреб регіону і ринку праці в робітничих кадрах, можливостей навчального закладу та ліцензованого обсягу прийому на навчання. 

                  У 2020–2021 навчальному році ведеться підготовка за такими професіями:

       -     Арматурник (будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи). Електрогазозварник.

       -     Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.

                Всі учні навчаються на основі угод,  узгоджених між навчальним закладом  і  підприємствами – замовниками робітничих кадрів. До ліцею зараховується молодь з базовою загальною середньою освітою, яким забезпечується надання повної загальної середньої освіти (термін навчання - 3 роки); для учнів з повною загальною середньою освітою термін навчання складає 1 рік. Зарахування до Придніпровського професійного ліцею здійснюється наказом в.о. директора, підписаним не пізніше ніж за 5 днів до початку занять та внесеним до бази ЄДЄБО. Списки зарахованих доводяться до відома учнів, їх батьків та підприємств–замовників.

            Так, у 2015-2016 навчальному році загальний контингент на 01.01.2016 склав 120 учнів, у 2016 році було зараховано 58 учнів, регіональне замовлення було виконано на 98%  (25% від потужності НЗ). 

            У 2018 році на 01.01.2018 р. загальний контингент склав 116 учнів, у 2018 році було прийнято на навчання 60 учнів, регіональне замовлення виконано на 100%  (23% від потужності НЗ).

               На 01.01.2019 р. загальний контингент налічує 104 учнів.

             У 2018 році втрата контингенту склала 12 осіб;  це складає 10% від загального контингенту і в основному пов’язано з переводом до інших навчальних закладів.

     Питання комплектування, збереження контингенту учнів плануються й систематично розглядаються на педрадах та інструктивно–методичних нарадах. З метою збереження контингенту в навчальному закладі проводяться групові та загальні батьківські збори, постійно діє «Рада профілактики правопорушень», ведеться тісна співпраця з управлінням-служби у справах дітей Самарської районної у місті Дніпро ради, центром соціальних служб дітей та молоді, відділом кримінальної поліції у справах дітей Самарського району в м. Дніпро, індивідуальна робота з учнями та їх батьками з питань успішності та відвідуванні занять.

      У 2017 році працевлаштування випускників проводилось відповідно до договорів з під-приємствами. Було випущено 59 кваліфікованих робітників, з них працевлаштовані – 48 учнів, що становить 81%. Не працевлаштованих - 11 осіб, з них продовжили навчання у ВНЗ – 1 особа, змінили місце проживання – 1 особа, 8 осіб працюють на ринку і 1 відмова від працевлаштування в зв’язку з хворобою. Працевлаштування випускників здійснюється персонально за індивідуальним посвідченням про направлення на роботу згідно чинного законодавства, згідно з постановою КМУ від 27.08.2010 р.  № 784 «Про затвердження порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилась за державним замовленням». Основними документами, що підтверджують прибуття випускника на підприємство, є індивідуальне повідомлення про направлення на роботу з підписом керівника та печаткою підприємства.

            Закріплення випускників на першому робочому місці складає в середньому 55%. Значна кіль-кість звільнень з першого місця роботи пов’язана з призовом до лав Збройних сил України, продовження навчання у ВНЗ, зміною місця проживання та  низькою зарплатою. 

              У 2018 році навчальний заклад планує 60 осіб прийняти на навчання на базі 9-ти та 11-ти кла-сів. У 2019 році ліцей, відповідно до потреб на ринку праці, планує відновити спеціальність "Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів", "Електрогазозварник", та збільшити загальні обсяги прийому до 90 осіб, а у 2020 році - до 120 осіб.

               Так, у 2015 році було проліцензовано професію  «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», що дає можливість виконувати держзамовлення. У 2016 році успішно пройшли атестацію навчального закладу та професій: «Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр» та «Арматурник. Електрогазозварник». У 2018 році атестуємо професію «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування».

              Навчальний заклад постійно співпрацює з центром зайнятості. На даний час в регіоні відкриті вакансії з професій:

      -   Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування - 35 осіб. 

      -   Арматурник (будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи). Електрогазозварник - 13 осіб;

      -   Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр - 17 осіб;

      -   Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 11 осіб.

                 У 2016 - 2017 - 2018 роках кількість випускників шкіл регіону майже незмінна. 

               Профорієнтаційна робота в навчальному закладі проводиться з річним планом роботи ліцею протягом всього навчального року. За педагогічними працівниками закріплені загальноосвітні навчальні заклади, в яких вони проводять профорієнтаційну роботу. У цьому році був направлений лист від нашого закладу до департаменту гуманітарної політики  управління освіти Дніпропетровської міської ради про сприяння проведенню профорієнтаційних заходів. На підставі цього листа педагогічний колектив, згідно до затвердженого графіка, зустрічається з учнями випускних класів та їх батьками, а також з учнями, які закінчили школу в попередні роки, інформує їх про організацію навчання у ліцеї. 

            Щорічно для учнів ЗОСШ Самарського району в квітні – травні ліцей в рамках «Місячника пропаганди робітничих професій» організовує і проводить день відкритих дверей, екскурсії та зустрічі з викладачами, учнями, майстрами виробничого навчання закладу. Придніпровський професійний ліцей бере активну участь у різноманітних профорієнтаційних заходах районних органів самоврядування (районний центр зайнятості), оголошення про прийом учнів до ліцею публікується в районній газеті «Самарський обрій», газеті «Наше місто».