Освітній курс «Життєстійкість молоді в умовах криз»

В межах реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 366-р, на платформі «Prometheus» розміщено новий освітній курс «Життєстійкість молоді в умовах криз».

Отримані в цьому освітньому курсі навички життєстійкості будуть сприяти соціальній активності, особистісному росту та професійному розвитку слухачів.

Після завершення навчання наші колеги та здобувачі освіти мають сертифікати.