Проєкт РЄ «Боротьба з насильством щодо дітей в Україні»

Тривалість - до 31 грудня 2021 року

ЩО СКЛАДАЄ СУТЬ ПРОЄКТУ?

Проект Ради Європи «Боротьба з насильством щодо дітей в Україні» буде фокусуватися на підтримці України у посиленні її реакції на випадки сексуальної експлуатації дітей, у тому числі в цифровому середовищі, на поширенні сприятливих для дітей практик з акцентом на забезпеченні прав дітей-жертв та свідків у судових провадженнях, та просуванні прав дитини в цифровому середовищі.

Проект є продовженням роботи попереднього Проекту Ради Європи «Боротьба з насильством щодо жінок та дітей» (2017/DG II/VC/3800), реалізованого у 2017-2018 роках.

ЯКЕ ПРАВОВЕ ПІДГРУНТЯ ПРОЄКТУ?

З 2012 року Україна є учасницею Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Лансаротська конвенція), яка є найбільш амбітним та всеосяжним міжнародно-правовим інструментом, спрямованим на запобігання насильству та захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства, а також притягнення винних осіб до відповідальності та сприяння міжнародній співпраці в цих сферах.

Проект буде реалізовуватися в рамках Плану дій Ради Європи для України (2018-2022) Відділом Ради Європи з захисту прав дітей та у тісній співпраці з офісом Ради Європи у Києві. Діяльність закріплена в Стратегії Ради Європи з прав дитини (2016-2021), зокрема в трьох пріоритетних напрямках: життя, вільне від насильства, правосуддя дружнє до дітей, та права дітей у цифровому середовищі. Крім того, проект є частиною програми Ради Європи «Будуємо Європу для дітей і разом з ними».

Діяльність Проєкту сприятиме та надалі керуватиметься рекомендаціями та вказівками Ради Європи щодо Інтегрованих національних стратегій захисту дітей від насильства (CM/Rec (2009), Правосуддя, дружнього до дітей (CM/Rec (2010) та Керівних принципів поваги, захисту та реалізації права дитини в цифровому середовищі (CM/Rec (2018).

Сам проєкт сприяє впровадженню цих міжнародних стандартів і спирається на прогрес та роботу, вже проведену на національному рівні. Мета та очікувані результати проекту відповідають положенням:

ЧОГО МИ ПРАГНЕМО ДОСЯГТИ?

Міжвідомча співпраця


Виконання Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Лансаротська Конвенція) буде краще координуватися як на місцевому міжвідомчому рівні, так і на рівні національної політики за рахунок навчання, експертної підтримки та надання рекомендацій. Скоординована реакція на сексуальне насильство над дітьми буде забезпечуватись всіма зацікавленими сторонами.

Матеріали

Законодавча та політична база

Існуюча законодавча та політична база буде проаналізована та оцінена з акцентом на законодавство та політику, що стосуються насильства над дітьми, включаючи домашнє насильство, сексуальну експлуатацію та насильство над дітьми. В процесі реалізації проекту будуть надані та розроблені рекомендації, інструменти та інші засоби підтримки для забезпечення найкращих інтересів дитини.

Стандарти Ради Європи

Національна нормативно-правова база

Звіти та аналіка

Підготовка кадрів і посилення спроможності фахівців

Юридичні фахівці пройдуть навчання з питань правосуддя дружнього до дітей, сімейного законодавства та сексуальної експлуатації та насильства над дітьми в онлайн-середовищі. Соціальні працівники, педагоги, вчителі та батьки пройдуть навчання щодо запобігання та виявлення сексуальної експлуатації та насильства над дітьми та сприяння безпечної поведінки дітей в Інтернеті.

Матеріали

Підвищення обізнаності та запобігання

Проект підвищує обізнаність щодо явища сексуального насильства над дітьми, в тому числі в онлайн-середовищі, та прав дитини в цифровому середовищі в Україні. Дані цілі будуть реалізовані за рахунок низки заходів, включаючи публічні інформаційні та інформаційно-просвітницькі кампанії та цілеспрямоване підвищення рівня відповідальності осіб, що приймають рішення, органів влади та фахівців.


Матеріали

Роз'яснення до Лансаротської конвенції

Відео


З КИМ МИ СПІВПРАЦЮЄМО?

Основними партнерами проекту є Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції, Міністерство соціальної політики, Міністерство цифрової трансформації, Міністерство освіти і науки, Уповноважений Президента з прав дітей, Офіс Уповноваженого ВР з прав людини, Офіс Генерального Прокурора, Національна поліція, тощо. Співпраця та партнерські стосунки будуть досягнуті з іншими відповідними державними установами, міжнародними організаціями, а також з громадськими суспільними організаціями, які працюють у цій галузі.

ХТО ОТРИМАЄ ПЕРЕВАГИ ВІД ДАНОГО ПРОЕКТУ?

Діти в Україні, зокрема ті, що знаходяться в найбільш уразливих становищах, отримають перевагу від підвищення ефективності попередження та захисту від сексуального та інших форм насильства через посилену систему захисту дітей, управління якою здійснюють кваліфіковані та компетентні працівники. В даному контексті, проект націлений на суддів, прокурорів, юристів, працівників правоохоронних органів, соціальних працівників, вчителів, освітян, батьків.

Київ, Україна 19 листопада 2020


Офіс Ради Європи в Україні з нагоди проведення 18-го листопада Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації і сексуального насильства та Всеукраїнської інформаційної кампанії «16 днів проти насильства» в період 25 листопада - 10 грудня запрошує скористатися інформаційними продуктами, які можуть бути додатковим ресурсом у проведенні заходів до вищевказаних днів.

Сьогодні це серія із 6-ти навчальних відеоуроків для батьків та дорослих, які працюють з дітьми та для дітей «Батьківство в епоху цифрових технологій»:


Завантажуйте, поширюйте і користуйтеся!