РЕКОМЕНДАЦІЇ
наради в ДОН ОДА

РЕКОМЕНДАЦІЇ

наради за підсумками опитування роботодавців – керівників підприємств, керівників професійних шкіл Дніпровського району щодо оцінки результативності співпраці, спрямованої на задоволення потреб ринку праці в професійних робітниках

14 квітня 2021 року, м. Дніпро

Нарада була проведена за ініціативою Федерації організацій роботодавців Дніпропетровщини в рамках українсько-німецького Проєкту «Розвиток соціального діалогу в Дніпропетровському регіоні» за участю роботодавців та керівників професійних шкіл Дніпровського району Дніпропетровської області, керівництва департаменту освіти і науки облдержадміністрації, експертів Проєкту «ЕХАМ-Дніпро» та німецьких партнерів від «NORDMETALL» з метою удосконалення підготовки регіонального замовлення закладам профосвіти виходячи з потреб ринку праці.

Учасникам наради були презентовані матеріали аналізу позиції Сторін – роботодавців та керівників профшкіл Дніпровського району щодо їх оцінки результативності співпраці, спрямованої на задоволення потреб ринку праці в професійних робітниках, підготовлені експертом Проєкту «ЕХАМ-Дніпро» Петром ГУЛІЧЕМ.

Учасники наради відмічають:

1. Висновки наданого аналізу є важливими, слушними для врахування в процесі удосконалення підготовки регіонального замовлення.

2. Співпраця роботодавців та профшкіл в багатьох випадках ще має формальний характер.

3. Більш активну позицію займають керівники профшкіл, вони ж і більш позитивно оцінюють стан співпраці.

4. Роботодавці в більшості займають позицію, що професійні робітники та ще й потрібної кваліфікації їм необхідні зараз і не погоджуються чекати 3-3,5 роки.

5. Роботодавці погоджуються нести додаткові затрати за професійне навчання за умови заохочення таких дій з боку держави та гарантії, що робітник відпрацює на підприємстві принаймні 2-3 роки.

6. Криза в економіці, що має місто в Україні, для більшості роботодавців робить неможливим планування потреби в робітничих кадрах на перспективу.

Учасники наради рекомендують:

1. Взяти до уваги презентовані матеріали, їх обговорення, що відбулося, для опрацювання своєї позиції на підсумковій обласній нараді, що планується на травень цього року.

2. Опрацювати пропозиції щодо змін в законодавстві України та підзаконних актах щодо стимулювання залучення роботодавців до профосвіти за дуальною формою навчання.

3. Підвищити взаємну вимогливість Сторін під час підготовки Договорів про співпрацю роботодавців та профшкіл, які є основою регіонального замовлення.

4. Об’єднати зусилля всіх стейкхолдерів профосвіти для остаточної передачі закладів профосвіти до управління на регіональний рівень з відповідним і достатнім фінансуванням.

5. Підтримати ініціативу роботодавців з автотранспортних перевезень (Дмитро КУБРАК) – створити організаційну платформу для покращення співпраці з профшколами для забезпечення робітниками актуальних професій (водії, ремонтники).

6. Підтримати ініціативу керівників профшкіл щодо необхідності більш детального ознайомлення з німецьким досвідом профнавчання за дуальною формою освіти.

Голова наради,

Голова Федерації організацій роботодавців Дніпропетровщини В.В. СЕРГЄЄВ


З сайту Федерації організацій роботодавців Дніпропетровщини http://ford.gs.dp.ua