Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення

Відомість про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення.pdf